Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Kamery samochodowe – porównanie parametrów
28 września 2022

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

recykling


1. ZOSTAW ZUŻYTY SPRZĘT W SKLEPIE, W KTÓRYM KUPUJESZ NOWE URZĄDZENIE

Każdy sklep jest obowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw        domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. ZOSTAW MAŁOGABARYTOWY ZUŻYTY SPRZĘT W DUŻYM MARKECIE BEZ KONIECZNOŚCI KUPOWANIA NOWEGO

Sklepy prowadzące jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, są obowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

3. ODDAJ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY W MIEJSCU DOSTAWY

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu.

UWAGA! Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać o ile:

Zgodnie z art. 37 zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Zgodnie z art. 35 zużyty sprzęt jest kompletny.

Za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego.

Należy pamiętać o tym, że:

  • zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
  • posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.

4. ODNIEŚ STARE URZĄDZENIE DO PUNKTU  ZBIERANIA

W każdej gminie powinien znajdować się punkt darmowej zbiórki zużytego sprzętu. Informację o najbliższych lokalizacjach można znaleźć na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Sprawdź listę punktów zbiórki: https://www.remondis-polska.pl/pl/lokalizacje/

 Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami oraz baterie i akumulatory powinny być oznakowane symbolem przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na produkcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu, baterii lub akumulatorów do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie to oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *